Článok 8 - Podmienky uplatniteľné na súhlas dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

Podmienky zákonného poskytovania služieb informačnej spoločnosti v kontexte dieťaťa
Povinnosti prevádzkovateľa na overenie pravosti súhlasu dieťaťa
Obmedzenie v kontexte uplatňovania čl. 8 ods. 1 nariadenia