Článok 34 - Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

Oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
Forma a spôsob oznámenia podľa čl. 34 ods. 1 nariadenia
Výnimky z oznamovacej povinnosti voči dotknutej osobe
Oprávnenia dozorného orgánu v kontexte oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa