Článok 85 - Spracúvanie a sloboda prejavu a právo na informácie

Harmonizácia práva na ochranu osobných údajov s inými právnymi oblasťami
Spracúvanie údajov na žurnalistické účely alebo na účely akademickej, umeleckej alebo literárnej tvorby
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 85 ods. 2 nariadenia