Článok 57 - Úlohy

Pôsobnosť dozorného orgánu na svojom území
Mechanizmy zjednodušenia podávania sťažností
Zásada bezplatného plnenia úloh dozorného orgánu pre dotknutú osobu
Právo dozorného orgánu požadovať primeraný poplatok