Článok 62 - Spoločné operácie dozorných orgánov

Spoločné operácie a spoločné vyšetrovanie
Príslušnosť dozorných orgánov v rámci spoločných operácií
Právomoci personálu vysielajúceho dozorného orgánu
Zodpovednosť za činnosť personálu vysielajúceho dozorného orgánu
Náhrada škody spôsobenej personálom vysielajúceho dozorného orgánu
Zákaz požadovania náhrady v súvislosti so škodou v zmysle čl. 62 ods. 4 nariadenia
Prijatie predbežného opatrenia pri nesplnení povinnosti podľa čl. 62 ods. 2 druhá veta nariadenia