Článok 70 - Úlohy výboru

Rozsah činnosti a základné právomoci Európskeho výboru pre ochranu údajov
Určenie lehoty Komisiou
Zverejňovanie stanovísk, usmernení, odporúčaní a najlepších postupov Európskym výborom pre ochranu údajov
Konzultácie Európskeho výboru pre ochranu údajov so zainteresovanými stranami