Článok 81 - Prerušenie konania

Povinnosť preverenia existencie totožných konaní v predmete a subjektoch konania
Prerušenie konania súdom, ktorý nezačal konať ako prvý
Osobitné ustanovenia o príslušnosti súdov vo veci totožných konaní