Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Povinnosti

Názov regulácie
Spolupráca Európskeho výboru pre ochranu údajov a Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Sekretariát Európskeho výboru pre ochranu údajov


Práva

Názov regulácie
Rozsah právomoci Európskeho dozorného úradníka v rámci čl. 65 nariadenia