Prevádzkovateľ neusadený v Únii

Povinnosti

Názov regulácie
Určenie zástupcu prevádzkovateľa neusadeného v Únii
Určenie miesta výkonu činnosti zástupcu prevádzkovateľa neusadeného v Únii


Vymedzenia

Názov regulácie
Obmedzenie povinnosti uvedenej v čl. 27 ods. 1 nariadenia