Subjekt určený na monitorovanie súladu s kódexom správania

Povinnosti

Názov regulácie
Prijatie opatrení pri porušení kódexu prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom


Práva

Názov regulácie
Subjekt určený na monitorovanie súladu s kódexom správania
Podmienky akreditácie subjektu určeného na monitorovanie súladu s kódexom správania