Zástupca prevádzkovateľa

Povinnosti

Názov regulácie
Taxatívne vymedzenie minimálneho povinného obsahu záznamov o spracovateľských činnostiach
Forma vypracovania záznamov v zmysle čl. 30 ods. 1 a 2 nariadenia
Povinnosť sprístupňovať záznamy dozornému orgánu