Zástupca sprostredkovateľa

Povinnosti

Názov regulácie
Záznamy o kategóriách spracovateľských činností realizovaných v mene prevádzkovateľa
Forma vypracovania záznamov v zmysle čl. 30 ods. 1 a 2 nariadenia
Povinnosť sprístupňovať záznamy dozornému orgánu