Žiadajúci dozorný orgán

Práva

Názov regulácie
Predbežné opatrenie zo strany žiadajúceho dozorného orgánu


Nepriame práva

Názov regulácie
Informácie poskytované žiadajúcemu dozornému orgánu zo strany dožiadaného dozorného orgánu
Forma poskytovania informácií dožiadanými dozornými orgánmi