§25 - Doplňujúce ustanovenia k ukladaniu sankcií

Ciele ukladania sankcií podľa § 20, ods. 1, písm. c) alebo písm. d) tohto zákona
Určenie lehoty na splnenie uložených povinností
Podanie žiadosti o výkon blokovania ak dohliadaná osoba dobrovoľne nesplní uložené povinnosti
Zabezpečenie registrácie domény najvyššej úrovne pre orgán dohľadu