§5 - Účasť fyzickej osoby pri úkone dohľadu

Predvolanie fyzickej osoby v súvislosti s úkonom dohľadu
Zásady výsluchu fyzickej osoby v súvislosti s výkonom dohľadu
Predvedenie fyzickej osoby v súvislosti s úkonom dohľadu
Predvedenie fyzickej osoby