Článok 33 - Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu

Lehota na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov sprostredkovateľom prevádzkovateľovi
Minimálne obsahové náležitosti oznámenia o porušení ochrany osobných údajov
Oznamovanie dodatočných informácií pri porušení ochrany osobných údajov
Dokumentačné opatrenia pri poručení ochrany osobných údajov