Článok 36 - Predchádzajúca konzultácia

Okolnosti vyžadujúce povinné konzultácie s dozorným orgánom
Oprávnenia a postup dozorného orgánu v prípade osobitných situácií
Informácie poskytované dozornému orgánu zo strany prevádzkovateľa počas konzultácií
Konzultácie realizované počas prijímania návrhov legislatívnych aktov
Konzultácie s dozorným orgánom v oblasti sociálneho zabezpečenia a verejného zdravia