Článok 51 - Dozorný orgán

Určenie dozorného orgánu
Činnosť dozorného orgánu
Určenie dozorného orgánu na účely zastupovania v Európskom výbore na ochranu údajov
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle Kapitoly VI nariadenia