Článok 56 - Príslušnosť hlavného dozorného orgánu

Určenie príslušnosti vedúceho dozorného orgánu v súlade s čl. 60 nariadenia
Právo dozorného orgánu v kontexte podanej sťažnosti
Povinnosti dozorného orgánu po prijatí sťažnosti podľa ods. 2 čl. 56 nariadenia
Rozhodnutie vedúceho dozorného orgánu o prevzatí prípadu
Rozhodnutie vedúceho dozorného orgánu o odmietnutí prípadu
Postavenie vedúceho dozorného orgánu pri cezhraničnom spracúvaní