Článok 66 - Postup pre naliehavé prípady

Prijatie predbežných opatrení dotknutým dozorným orgánom
Vydanie naliehavého stanoviska alebo záväzného rozhodnutia
Žiadosť o vydanie naliehavého stanoviska
Výnimky v rámci prijatia naliehavého stanoviska alebo naliehavého záväzného rozhodnutia