Európska únia

Povinnosti

Názov regulácie
Nutná podmienka existencie právneho základu pre spracúvanie podľa ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
Verejný záujem v práve Únie alebo členského štátu v rámci prenosu údajov


Práva

Názov regulácie
Obmedzenie prenosu osobitných kategórií osobných údajov


Nepriame práva

Názov regulácie
Výnimky pri spracúvaní osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely
Výnimky pri spracúvaní osobných údajov na účely archivácie vo verejnom záujme