Európsky parlament

Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Nadobudnutie účinnosti delegovaného aktu


Práva

Názov regulácie
Subjekty oprávnené odvolať osobitné právomoci Komisie


Nepriame práva

Názov regulácie
Výročná správa Európskeho výboru pre ochranu údajov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní v Únii
Predkladanie správy o hodnotení a preskúmaní tohto nariadenia