Rada Európskej únie

Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Nadobudnutie účinnosti delegovaného aktu


Práva

Názov regulácie
Subjekty oprávnené odvolať osobitné právomoci Komisie


Nepriame práva

Názov regulácie
Výročná správa Európskeho výboru pre ochranu údajov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní v Únii
Predkladanie správy o hodnotení a preskúmaní tohto nariadenia