Právnická osoba

Povinnosti

Názov regulácie
Povinnosť poskytovať orgánom dohľadu úplné, správne a pravdivé vysvetlenia, informácie, údaje a písomnosti


Práva

Názov regulácie
Uplatnenie výnimky z povinnosti poskytovať vysvetlenia, informácie, údaje a dokumenty


Nepriame práva

Názov regulácie
Odobratie dokladov, dokumentov a iných písomností na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnom rozsahu


Sankcie

Názov regulácie
Sadzby poriadkových pokút ukladaných fyzickým a právnickým osobám podľa § 30 ods. 1 tohto zákona


Vymedzenia

Názov regulácie
Obsahové náležitosti opatrenia o blokovaní