Článok 30 - Záznamy o spracovateľských činnostiach

Taxatívne vymedzenie minimálneho povinného obsahu záznamov o spracovateľských činnostiach
Záznamy o kategóriách spracovateľských činností realizovaných v mene prevádzkovateľa
Forma vypracovania záznamov v zmysle čl. 30 ods. 1 a 2 nariadenia
Povinnosť sprístupňovať záznamy dozornému orgánu
Výnimka z povinností, ustanovených v zmysle čl. 30 ods. 1 a 2 nariadenia