Článok 38 - Postavenie zodpovednej osoby

Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa v kontexte zodpovednej osoby
Zabezpečenie podpory činnosti zodpovednej osoby
Organizačné postavenie zodpovednej osoby
Kontaktovanie zodpovednej osoby
Povinnosť mlčanlivosti zodpovednej osoby
Zodpovedná osoba a plnenie iných úloh