Článok 45 - Prenosy na základe rozhodnutia o primeranosti

Všeobecné podmienky prenosu osobných údajov
Oblasti posudzovania primeranosti úrovne ochrany pri prenose osobných údajov
Rozhodnutie o zaručení primeranej úrovne ochrany osobných údajov
Monitorovacia činnosť Komisie
Zrušenie, zmena alebo pozastavenie rozhodnutia Komisie podľa čl. 45 ods. 3 nariadenia
Konzultácie s treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou
Výnimky z rozhodnutia podľa čl. 45 ods. 5 nariadenia
Informácie o úrovni primeranej ochrany zo strany tretích krajín alebo medzinárodných organizácií
Platnosť rozhodnutí Komisie, vydaných podľa čl. 25 ods. 6 smernice 95/46/ES