Článok 58 - Právomoci

Vyšetrovacie právomoci dozorného orgánu
Nápravné právomoci dozorného orgánu
Povoľovacie a poradné právomoci dozorného orgánu
Výkon právomocí udelených dozornému orgánu
Právomoc dozorného orgánu upozorniť justičné orgány na porušovanie nariadenia
Implementácia dodatočných právomocí pre dozorný orgán