Článok 64 - Stanovisko výboru

Vydanie stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov
Preskúmanie záležitosti Európskym výborom pre ochranu údajov
Vydanie stanoviska v zmysle čl. 64 ods. 1 a 2 nariadenia
Spolupráca dozorných orgánov a Komisie s Európskym výborom pre ochranu údajov
Informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Obmedzenie vo veci prijatia rozhodnutia dozorným orgánom
Činnosť dozorného orgánu po obdržaní stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov
Postup dotknutého dozorného orgánu v prípade odmietnutia stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov