Súd členského štátu

Povinnosti

Názov regulácie
Povinnosť preverenia existencie totožných konaní v predmete a subjektoch konania


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Právomoc dozorného orgánu upozorniť justičné orgány na porušovanie nariadenia
Právo fyzickej alebo právnickej osoby na súdny prostriedok nápravy voči právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu
Možnosti využitia súdneho prostriedku nápravy dotknutou osobou v kontexte podanej sťažnosti


Vymedzenia

Názov regulácie
Miestna príslušnosť súdov na podanie návrhu na začatie konania proti dozornému orgánu