Združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov

Povinnosti

Názov regulácie
Monitorovanie dodržiavania kódexu správania
Posudzovanie kódexu správania dozorným orgánom


Práva

Názov regulácie
Fakultatívne určenie zodpovednej osoby
Vypracovanie kódexov správania
Implementácia kódexov správania subjektmi nespadajúcimi do pôsobnosti nariadenia