§8 - Kontrolný nákup

Kontrolný nákup produktov a elektronického obsahu
Oprávnené činnosti orgánu dohľadu, ktoré súvisia s kontrolným nákupom
Oznámenie o vykonaní kontrolného nákupu a súvisiaca lehota
Úprava zmluvných práv a povinností, ktoré súvisia s kontrolným nákupom
Povinnosť orgánu dohľadu znášať náklady spojené s dodaním a vrátením predmetu kontrolného nákupu
Úhrada nákladov za vzorky a skúšanie predmetu kontrolného nákupu