Spotrebiteľské združenie

Práva

Názov regulácie
Podmienky, obsahové náležitosti a postup pri vydaní predbežného opatrenia
Podmienky zápisu spotrebiteľského združenia do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy


Nepriame práva

Názov regulácie
Vydanie rozhodnutia o zápise do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy


Vymedzenia

Názov regulácie
Čestné vyhlásenie osoby podľa § 13, ods. 2, písm. e) tohto zákona
Obsahové náležitosti žiadosti o zápis do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Prílohy k žiadosti o zápis podľa § 29 ods. 4 tohto zákona