Osoby uvedené v právnom predpise - nezaradené

Povinnosti

Názov regulácie
Povinnosť dohliadanej osoby, jej zamestnancov a osôb oprávnených konať v mene dohliadanej osoby, poskytovať orgánom dohľadu požadovanú súčinnosť
(Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby)


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Overovanie totožnosti orgánom dohľadu
(Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby, Osoba uvedená v § 4 ods. 2 tohto zákona)
Overovanie totožnosti orgánom dohľadu
(Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby, Osoba uvedená v § 4 ods. 2 tohto zákona)


Práva

Názov regulácie
Právo dohliadanej osoby, jej zamestnanca alebo osoby oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby, byť prítomná pri úkonoch dohľadu na mieste a súvisiace výnimky
(Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby)
Predbežné vyjadrenie k zápisnici o úkone dohľadu
(Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby)


Nepriame práva

Názov regulácie
Dokumentovanie dôkazov súvisiacich s výkonom dohľadu pri výkone dohľadu na mieste
(Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby)
Rozsah manudukačnej povinnosti orgánu dohľadu v súvislosti so začatím výkonu dohľadu
(Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby)