Článok 28 - Sprostredkovateľ

Záruky sprostredkovateľa za prijatie primeraných opatrení pri spracúvaní osobných údajov
Podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa do procesu spracúvania osobných údajov
Minimálny rozsah povinných náležitostí zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
Určenie identického rozsahu povinností pre ďalšieho sprostredkovateľa
Formy a spôsoby preukazovania dostatočných záruk zo strany sprostredkovateľa
Štandardné zmluvné doložky medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
Stanovenie štandardných zmluvných doložiek Komisiou
Stanovenie štandardných zmluvných doložiek dozorným orgánom
Forma zmluvy alebo iného právneho aktu podľa čl. 28 ods. 3 a 4 nariadenia
Následky nedodržania účelov a prostriedkov spracúvania osobných údajov zo strany sprostredkovateľa