Článok 37 - Určenie zodpovednej osoby

Obligatórne určenie zodpovednej osoby u prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
Určenie spoločnej zodpovednej osoby v rámci skupiny podnikov
Určenie spoločnej zodpovednej osoby v rámci orgánov verejnej moci alebo verejnoprávnych subjektov
Fakultatívne určenie zodpovednej osoby
Základné požiadavky na pozíciu zodpovednej osoby
Ustanovenie zamestnanca do funkcie zodpovednej osoby
Zverejňovanie údajov o zodpovednej osobe