Článok 42 - Certifikácia

Poskytovanie podpory pri implementácii certifikačných mechanizmov
Možnosti preukazovania súladu subjektmi, na ktoré sa nariadenie nevzťahuje
Transparentnosť v prístupe k certifikácii
Certifikácia a zachovanie zodpovednosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
Spoločná certifikácia a európska pečať ochrany údajov
Poskytovanie informácií a povolenie prístupu z dôvodu certifikácie
Doba platnosti vydanej certifikácie a podmienky jej predĺženia
Zverejňovanie certifikačných mechanizmov, pečatí a značiek ochrany Európskym výborom pre ochranu údajov