Článok 68 - Európsky výbor pre ochranu údajov

Zriadenie Európskeho výboru pre ochranu údajov
Konanie v mene Európskeho výboru pre ochranu údajov
Zloženie Európskeho výboru pre ochranu údajov
Určenie spoločného zástupcu viacerých dozorných orgánov pre účely Európskeho výboru pre ochranu údajov
Účasť Komisie na zasadnutiach Európskeho výboru pre ochranu údajov
Rozsah právomoci Európskeho dozorného úradníka v rámci čl. 65 nariadenia