Článok 75 - Sekretariát

Sekretariát Európskeho výboru pre ochranu údajov
Plnenie úloh sekretariátu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Personál Európskeho dozorného úradníka
Spolupráca Európskeho výboru pre ochranu údajov a Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov
Rozsah spolupráce Európskeho výboru pre ochranu údajov a sekretariátu
Rozsah zodpovednosti sekretariátu Európskeho výboru pre ochranu údajov