Člen dozorného orgánu

Povinnosti

Názov regulácie
Nezávislosť členov dozorného orgánu pri plnení úloh
Povinnosť členov dozorného orgánu zdržať sa konania nezlučiteľného s ich úlohami
Základné požiadavky na člena dozorného orgánu
Povinnosť mlčanlivosti členov a personálu dozorného orgánu


Nepriame práva

Názov regulácie
Vymenúvanie členov dozorného orgánu


Vymedzenia

Názov regulácie
Zánik povinností člena dozorného orgánu
Odvolanie člena dozorného orgánu