Článok 43 - Certifikačné subjekty

Vydanie a obnova certifikácie certifikačnými subjektmi
Podmienky akreditácie certifikačných subjektov
Implementácia kritérií pre akreditáciu certifikačných subjektov
Doba platnosti akreditácie a podmienky jej predĺženia
Informačná povinnosť certifikačných subjektov
Zverejňovanie kritérií pre udelenie certifikácie
Odobranie akreditácie certifikačného subjektu
Stanovenie certifikačných požiadaviek a kritérií Komisiou
Technické normy pre certifikačné mechanizmy, pečate a značky ochrany údajov