Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov

Povinnosti

Názov regulácie
Informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Oznamovacia a informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Úlohy Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Účasť Komisie na zasadnutiach Európskeho výboru pre ochranu údajov


Práva

Názov regulácie
Preskúmanie záležitosti Európskym výborom pre ochranu údajov


Nepriame práva

Názov regulácie
Činnosť dozorného orgánu po obdržaní stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov
Plnenie úloh sekretariátu Európskeho výboru pre ochranu údajov


Vymedzenia

Názov regulácie
Konanie v mene Európskeho výboru pre ochranu údajov
Funkčné obdobie Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov